13 Aralık 2016 Salı

BASIN AÇIKLAMASI "İSTANBUL KATLİAMI, NAMUSSUZLARIN, ŞEREFSİZLERİN, VATAN HAİNİ MENFUR İHANET ŞEBEKELERİNİN İŞİDİR" Av. Fethi BOLAYIR, Toplumsal Düşünce Derneği Genel Başkanı

BASIN AÇIKLAMASI "YENİÇAĞ GAZETESİNE YAPILAN SALDIRI ALÇAKLIKTIR…" Hukukçu, Eğitimci – Yazar, Av.Fethi BOLAYIR - Toplumsal Düşünce Derneği Genel Başkan

BASIN AÇIKLAMASI
YENİÇAĞ GAZETESİNE YAPILAN SALDIRI ALÇAKLIKTIR…
Atatürk’ ün Milliyetçilik anlayışının temelleri üzerine inşa edilmiş, kanla, irfanla kurulmuş Lâik ve Demokratik Cumhuriyetimizde, milli birlik ve beraberlik içinde elele-gönülgönüle yaşamak istiyoruz. Milli birliğin sağlanması için de namusluların en az namussuzlar kadar yürekli davranmaları kaçınılmazdır.
Yeniçağ Gazetesi’nin değerli yönetici ve yazarları, hiçbir budaktan gözlerini esirgemeden yürekli fikri mücadelelerini milli bir anlayış içinde vermektedirler. Atatürkçü ve Milliyetçi çizgilerinden asla taviz vermeden, “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” olarak yayın hayatını sürdürmektedirler.
Ülkemizin üzerinde kara bulutların dolaştığı bu günlerde, Yeniçağ Gazetesi’nin, bizi kuşatmaya çalışan karanlığa karşı verdiği cesur mücadelesi, Wictor Hügo’ nun değil, bizim olan yerli sefillerimizi rahatsız etmiştir.
Lâik ve demokratik parlamenter sistemimiz ortadan kaldırılmak isteniyor. Biat kültürüne dayandırılmak istenen tek kişi otoriterliğine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Devletimizin kurucu iradesi ve felsefesi ortadan kaldırılmak istenmektedir. Adli denetim ve yasama denetimi rafa kaldırılıyor. Yeniçağ Gazetesi, otoriter yönetim anlayışına karşı mücadele başlattığı için alçakça saldırıya uğradı.
Yeniçağ Gazetesi’nin yürekli mücadelesinden rahatsız olan odakların güdümündeki sefillerin gazete saldırısını şiddetle kınıyor, Toplumsal Düşünce Derneği olarak yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuyoruz. 11.12.2016
                                                                                                             Eğitimci – Yazar
                                                                                                  Av.Fethi BOLAYIR
    Toplumsal Düşünce Derneği Genel Başkanı

5 Kasım 2016 Cumartesi

"ATATÜRK’Ü ANARKEN" - Av. FETHİ BOLAYIR, Toplumsal Düşünce Derneği Genel Başkanı

ATATÜRK’Ü ANARKEN
Yüce ATATÜRK;  
Ölümünün yetmişsekizinci yılında seni, büyük bir özlemle anıyoruz.
Ruhun şâd, mekânın cennet olsun.
Milli bir destanın milli kahramanı olan ATATÜRK, yirminci yüzyılın en büyük dâhisi olarak tarihe geçmiştir. Bu büyük deha, asil ve yüce milletinin kaderini değiştirmiş ve emperyal güçlere “Dur!...” diyerek çağa damgasını vurmuştur.
İnsanları, belirlenen hedeflere yöneltme gücünü ve üstün yeteneğini ortaya koyarak erdemli bir milli mücadele vermiştir.
Dünyanın sayılı liderleri, ATATÜRK’ün, çağın meselelerine ve duyulan ihtiyaçlarına cevap veren, hedef gösteren çağdaş fikirlere sahip olduğunu, medeniyete giden yola ışık tuttuğunu söylemişlerdir. Bunun için ATATÜRK, çağın en büyük ve müstesna devlet adamı olmuştur.
Milli Kurtuluş Hareketi’ nin kahramanı ve barışın mimarıdır. Mensup olduğu millet, tarihin en cesur ve büyük milletidir. O; demokrasi aşığıdır, hürriyetçidir, medeniyetçidir, milliyetçidir, barışçı ve insancıldır. Türk Milleti, büyük olduğu için bu büyük adamı yetiştirmiştir. Çünkü O, bütün gücünü, milletinin tarihteki büyüklüğünden almıştır. O’nun ilham kaynağı Orta Asya’dan Anadolu’ya yürüyen milleti olmuştur. Amerika’nın Türkiye Büyükelçisi General Charles Shenill diyor ki: ”Büyük adamları yetiştiren bir ırk, herhalde büyük bir ırktır. Bir kavmi anlamak için, onun liderlerini tetkik etmekten daha iyi bir vasıta yoktur Bugün herhangi bir yerde kendisinden üstün devlet adamı bulunmayan Mustafa Kemal kadar büyük yetenekli bir kimseyi, Türkler nadiren yetiştirmişlerdir. Binaenaleyh Türkiye’yi tetkik etmek için arayacağımız en iyi yol, onun siyası heyetinin başındaki kimseyle işe başlamak ve halaskar (kurtarıcı), mili kahraman ve cihanşümul devlet adamı olan Cumhurreisini tetkik etmektedir.”
ATATÜRK; “Millet, millihakimiyet esasını ve Türk Milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunu gerçekleştirmeğe çalışacağız.” diyerek, millet gerçeğinden hareketle milli mücadeleyi başlattı. “Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” düşüncesinden hareketle, yerli işbirlikçilere ve emperyalizme karşı verilen milli mücadele zaferle noktalanmıştır.
            Çağdaş Türkiye’nin mimarı ATATÜRK, milletine ilham kaynağı olan liderliğiyle, ileri görüşlülüğüyle, yüksek kudret ve cesaretiyle, çöküntü içinde olan bir imparatorluktan, hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni yarattı. İstiklal ve hürriyet kavgası veren milletlerin ölümsüz sembolü olmuştur. Emperyalist güçlerin, Türk Milleti için yazdıkları idam fermanını (Sevri) yırtıp suratlarına fırlatmıştır. Üstün zekâ ve kabiliyeti, birleştirici ve toplayıcı özelliğiyle milletini “Ya istiklâl, ya ölüm!...” parolasıyla milli mücadeleye sevketti ve milli destanı yazdı.
            Türk Milleti, ATATÜRK’ün manevi zenginliğinin sıcaklığında ısındı. Mumundan aydınlandı. O nedenledir ki, Celal Bayar’ın; “Atatürk, seni sevmek milli ibadettir.” sözünün manevi değeri ölçülemez. Pek az dâhide bulunabilecek her türlü üstün meziyetleri kişiliğinde birleştiren ATATÜRK için E.Herriot şölle diyor; “Esasen, büyük şefi yakından tanımayanlar, O’nun buluşlarındaki kudreti, sözlerindeki sıhhati, şahsındaki enerjiyi, bilgisinin genişliğini ve örnek olmak hususundaki nüfuz ve tesirini belirler. O; cezbeder, ikna eder, itimat telkin eder ve bütün millet O’nun peşinden yürür.”
Diyoruz ki: ATATÜRK = Milli Şuur + Milli Ruh + Milli Ülkü + Birlik + Dirlik + Kardeşlik
ATATÜRK = Hürriyet + Milli İrade + Demokrasi +Barış + Sevgi + insanlık
ATATÜRK = Bölünmez Bütünlük + Üniter Devlet + Lâiklik
Saygılarımızla, 10.11.2016
Fethi BOLAYIR
Genel Başkan

12 Ağustos 2016 Cuma

AV. FETHİ BOLAYIR: “NAMUSLULAR DA EN AZ NAMUSSUZLAR KADAR CESARET SAHİBİ OLMALIDIR.”

BASIN AÇIKLAMASI
“NAMUSLULAR DA EN AZ NAMUSSUZLAR KADAR
CESARET SAHİBİ OLMALIDIR.”
15 Temmuz’da namussuzca ve alçakça hazırlanan bir senaryo ülkemizde sahnelenmek istendi. Milletin sağduyusu, bu oyunun sahnelenmesini hayatlarını ortaya koyarak önledi. Bu hain ayaklanma; laik ve demokratik Cumhuriyete, milletin birlik ve beraberliğine, Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelmiş karanlık bir kalkışmadır. Kirli bir alçaklık ve hıyaneti bir arada ortaya koyan bu ayaklanmanın önlenmesi; Türk Milleti’nin demokrasiye, miilli dayanışmaya, bir arada birlik ve beraberlik içinde yaşama iradesine olan bağlılığının bir göstergesidir.
Milli İradeye ve milli egemenlik ruhuna karşı gelen her türlü silahlı hareketi şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu kirli oyun göstermiştir ki; kederde, kıvançta, tasada bu aziz milletin birleşmesi kaçınılmazdır. Laik ve demokratik Cumhuriyet’in ne kadar kıymetli olduğu anlaşılmıştır. İdeolojilerin, istismar edilen dini değerlerin, etnik bölücü konuların Ülkenin gündemine taşınmasının, kullanılmasının ne büyük tehlikelere yol açtığını ve açacağını 15 Temmuz hıyanetinin ve bölücü örgütlerin akıttıkları kanlardan ve alınan canlardan anlaşılmaktadır.
Memleket dahilinde iktidara sahip olanlar ve olmak isteyenler, Ülkemizde cereyan eden bu alçaklıkların beslendikleri bataklığı kurutma yollarını elbirliğiyle bulmalıdırlar. Gafletin, dalaletin, hıyanetin Ülkemizde yeşermesine asla fırsat vermemelidirler. “Ne mutlu Türk’üm diyene!” diye kamuoyuna görüşlerimizi saygıyla arz ederiz.
                                                                                              Fethi BOLAYIR
                                                                                              Toplumsal Düşünce Derneği
                                                                                              Genel Başkanı

20 Ocak 2016 Çarşamba

TOPLUMSAL DÜŞÜNCE DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI; GENEL BAŞKAN, AV. FETHİ BOLAYIR

TOPLUMSAL DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL MERKEZİ BASIN AÇIKLAMASI
“BU MİLLET İÇİN CANIMI VERİRİM.” DEMİŞTİN. ŞİMDİ NEREDESİN? MİLLET, KÖŞEBUCAK SENİ ARIYOR…
Kanla – irfanla kurduğun demokratik ve laik Cumhuriyetin hainlerin saldırıları altındadır. Ülkemizin her tarafında oluk oluk kan akıyor, canlar gidiyor. Ülkemiz kan ağlıyor. Her yerde kan, her yerde korku, her yerde gözyaşı. Bu güzel ülkede mezhep, bölücü ırkçılık tahrik edilerek, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğümüz sarsıntı geçiriyor.
“Büyük Türk Milleti” dediğin bu yüce millet “ümmet” anlayışının çemberine alınmaya çalışılıyor. “Vanlısı da, Diyarbakırlısı da, Trakyalısı da, Karadenizlisi de aynı cevherin elemanlarıdır.” dediğin memleket evlatları birbirlerine düşman hale getiriliyor. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü üzerine oyunlar oynanıyor. Misak-i Milli ile sınırları çizilen (belirlenen) bu aziz topraklarda kirli hendekler kazılarak, hain tuzaklar kurularak milli sınırlar zedelenmek isteniyor.
“Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilken bir kenara bırakılmış durumdadır. Ülkemiz hem içeride, hem dışarıda bu ilkenin dışına düşmüş haldedir. İçeride insanlarımız birbirlerine kinle – nefretle bakar duruma gelmiş, dışarıda kendileriyle iyi olduğumuz hiçbir komşu devlet kalmamış.
“Ne mutlu Türk’üm diyene.” anlayışınızın yerini “Ne mutlu şucuyum.” anlayışı almış durumda. “Milli Yurttaşlık” anlayışının yerine, “Evrensel Yurttaşlık – Yeryüzü Yurttaşlığı”nı oluşturma gayretleri, insanlarımız arasına nifak tohumlarını ekiyor.
Okullarımızda “Andımız” kaldırıldı, bölücülere hoş görünmek için. Milli Bayramlarımız kutlanamaz duruma getirildi. “Türklükten başka hiçbir servetim yoktur.” demiştin. Ne var ki, bugün “Türklük, Türk, Türk Milleti” kavramları Anayasamızda ve ilgili kaynaklardan çıkarma gayret ve söylemleriyle karşı karşıyayız. Aynı şekilde, “Varlığım Türk varlığına armağan olsun.” deyişi de aynı akıbete uğratılmak isteniyor.
 “Açtığın yoldan gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğimize and içtik.” diyen Türk Milleti’nin, Türk Gençliği’nin yolları kesiliyor, gösterdiğin hedefler birer birer imha ediliyor.
Bunaldık, ruhumuz kararıyor, oksijenimiz giderek azalıyor. Nefes alamaz bir ortamın içindeyiz. Bu millet için canımı veririm demiştin. Şimdi nerdesin? Milletin köşe bucak Seni arıyor ATATÜRK, Seni arıyor ATATÜRK, Seni arıyor ATATÜRK… Kamuoyuna saygılarımızla.
Av. Fethi BOLAYIR
Eğitimci - Yazar
Toplumsal Düşünce Derneği Genel Başkanı