12 Ekim 2015 Pazartesi

TEK ÇIKAR YOL, Vural AKKOL - Toplumsal Düşünce Derneği Genel Sekreteri

TEK ÇIKAR YOL
Güzel ülkem; Kamplara ayrılmış, ideolojik bölünmeler giderek derinleşiyor ve zaman kazanıyor. Yüzü gülen insanlarımızın sayıları giderek azalıyor. Aş – iş peşinden koşan, yokluk içinde kıvranan vatandaşlarımızın sayıları 10 milyonlara varmış durumda. Eğitimimiz Arap saçına dönmüş haldedir. Siyasi anlayışlara inanç kalmamış, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün tehlikesi üzerimize kara bir bulut gibi çökmüş…
Fazla söze gerek yoktur.
Diyoruz ki: 
Aziz Türk Milleti’nin bireyleri, Analar-Babalar, Gençler, işçiler, işverenler, memurlar, tüccarlar ve toplumun diğer pek çok kesimleri “ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ”ni tekrar tekrar okuyunuz, okutunuz. Dertlerimizi endişelerimizi, korkularımızı bertaraf etmek için, tekrar tekrar okunmasını istediğimiz “ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ”ni arz ediyoruz:
Saygılarımızla.
Vural AKKOL
TOPLUMSAL DÜŞÜNCE DERNEĞİ
GENEL SEKRETERİ

ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927