25 Haziran 2015 Perşembe

T.D.D. GENEL BAŞKANI AV. FETHİ BOLAYIR TÜİK AÇIKLAMASINI DEĞERLENDİRDİ

Büyük bir toplumsal tehdit ve tehlike: Dinî değerlerden uzak bir yaşam evlilikleri sarsıyor
TOPLUMSAL DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL BAŞKANI AV. FETHİ BOLAYIR TÜİK AÇIKLAMASINI DEĞERLENDİRDİ
Avukat Fethi BOLAYIR
Toplumsal Düşünce Derneği
Genel Başkanı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı verilerdeki, son 12 yılda yüzde 36 artan boşanma oranları, dikkatleri aile içi ilişkilere çevirdi. 2013 yılı verilerine göre evlenen çift sayısı 600 bin 138 olurken, boşanan çift sayısı 125 bin 305 olarak gerçekleşti. Son 12 yılda evlilik oranı yüzde 10 artarken, boşanma oranı ise yaklaşık yüzde 36 arttı.
YENİ AKİT: SİNAN KAYA / ANKARA 
– Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı verilerdeki, son 12 yılda yüzde 36 artan boşanma oranları, dikkatleri aile içi ilişkilere çevirdi. 2013 yılı verilerine göre evlenen çift sayısı 600 bin 138 olurken, boşanan çift sayısı 125 bin 305 olarak gerçekleşti. Son 12 yılda evlilik oranı yüzde 10 artarken, boşanma oranı ise yaklaşık yüzde 36 arttı. Konuyu Akit’e değerlendiren Toplumsal Düşünce Derneği Genel Başkan Avukat Fethi Bolayır, boşanmaların nedeninin dini değerlerden uzaklık olduğunu ifade etti. Av. Fethi Bolayır, bazı görsel ve yazılı medya kuruluşlarının boşanmaları körüklediğini söyledi.
Boşanmaların son zamanlarda toplumda büyük yara oluşturduğuna dikkat çeken Toplumsal Düşünce Derneği Genel Başkanı Av. Fethi Bolayır, “Şu anda yuvaların dağılmasının, ailelerin perişan olmasının, en büyük sebebi ailelerin ekonomik sıkıntı çekmesi, erken yaşta yapılan evlilikler ve çoğu ailenin toplumsal ve dini değerlere bağlı kalmamasından kaynaklanıyor. Bazı görsel ve yazılı medya kuruluşları da boşanmaları körüklüyor. Televizyonlardaki diziler, evlilik programları boşanmalara teşvik ediyor. Bu programlar topluma hayır yerine zarar getiriyor” dedi.
Boşanmaların önlenmesinde dini boyutun da büyük bir etkiye sahip olduğunu dile getiren Dernek Başkanı Bolayır, şunları söyledi: “Evlilikte dini değerlerimize çok önem vermeliyiz. Onun için evliklerde ve aile yapılarımızda hem dinimizin ve milli değerlerimizi zedelememeliyiz. Bu değerlerimizi istismar etmemeliyiz ki evlilikler yürütülebilsin. Bunların da temelini aile de vereceğiz ki, hem kız çocuğu hem de erkek çocuğumuz ileri de bu tür olaylarla karşı karşıya kalmasın.”
Evliliklerde anne ve babaya çok büyük görevler düştüğünü hatırlatan Av. Fethi Bolayır, “Burada anne babalara sesleniyorum; gençlerimizi diskoteklere mahkûm etmememiz lazım. Onları başıboş bırakmamamız gerekir. Çünkü çocuk ilk eğitimini anne ve babadan aldığı için anne ve babalar çocukları için aynı zamanda birer öğretmendirler” dedi.

2 Haziran 2015 Salı

"MUTLAK GEREKLİLİK" Vural AKKOL, Toplumsal Düşünce Derneği Genel Sekreteri

Vural AKKOL
Toplumsal Düşünce Derneği 

Genel Sekreteri
MUTLAK GEREKLİLİK
Türk toplumu son yıllarda endişeli, sıkıntılı ve karamsar bir ortamla karşı karşıya kalmıştır. Gülen yüzlerin sayısı giderek azalıyor. Memnuniyetsizlik had safhada. Bireyler ve kurumlar; bazı şeylerin düzeleceği, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla uygulanabileceği, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla insan unsurunu birinci plana alacağı siyasal iktidarların her kesime eşit mesafede yaklaşabileceği, milli hasılanın yükselebileceği ve pastadan eşit miktarda pay alınabileceği sabırla beklemişlerdir. Fakat sabrın artık patlama noktasına geldiği görülmektedir. Böyle bir negatif olguyu, yapılan anket çalışmaları da göstermektedir. Çünkü sonuç, vatandaşın siyasete güveninin kalmadığını göstermektedir. Demokrasinin sadece parmak sayısıyla olabileceği inancı yorgunluk ve bitkinlik yaratmıştır.
DESTEK YOKSA!..
Fizik kanunudur “Destek yoksa kaldıraç çalışmaz.” bilim kuralı, durumuna en güzel örnektir. Büyük önder Atatürk, toplumu yokluk içindeki Türk halkını arkasına alarak  oluşturduğu ordu ile milli mücadeleyi kazanmış bize Türkiye’ yi ve Cumhuriyeti armağan etmiştir. Yokluklar içinde ama zengin olan milli ruhla Türkiye Cumhuriyeti devletini çağdaş uygarlığa ulaştırılması için, çağdaş ilkeleri benimsemiş hayata geçirmiştir. Çağdaşlığa ulaşma toplumun huzuru ve mutlu olma yollarını açmıştır.
Bundan hareketle;
1-Toplumu dışlamayan kendi oturduğu dalı kesmeyen,
2-Toplumun gücünü yok saymayan, her zaman sivil toplumun gerekliliğine inanan, millitarist yöntemlerle demokratik kitlelerin gücünü kırmayan,
3-Hukuku, ekonomiyi, sosyal ve benzere alanları toplumla beraber pozitif şekilde kullanan,
4-Toplumun her kesimine eşit mesafede ve aktivitesi yüksek toplumu topluma  şikayet etmeyen ve her şeyden şikayetçi olmayan,
5-Global düşünen, beyinde liberal, gönülde milli bir politika yürüten
6-Uluslararası teknolojiyi takip ederek, sanayide söz sahibi olabilen, bu tür olguları ülke içerisinde planlı bir şekilde işletebilen, fakat yüzde kırka yakını tarıma dayalı bir kitleyi erozyona uğratmayan,
7-İnsanların yaşamını iyileştiren, insanların sosyal yaşamını düzenleyen, toplumun huzuru için çalışan, insan unsurunu birinci planda tutarak, insanca yaşamayı kabul edebilen, ne için yaşadığını bilen, bilgili, medeni, çağdaş, sağlıklı ve eğitim düzeyi yüksek toplum yaratmayı amaç ve ilke edinebilen,
8-Herkesle ve her kesim ile kavgalı olmayan, başkalarını suçlamayan, kendi özünü eleştirebilen, büyük Atatürk’ ün evrensel sözü olan “Yurtta barış, dünyada barış...” ilkesini yaşatabilen,
9-Bireyin devleti suçlamaması, devletin bireye kuşku ile bakmaması için güven verici, haksızlığı sıfıra indirebilecek, temiz ve şeffaf yönetimle temiz toplum oluşturabilecek,
10-İnsan haklarına,  demokrasiye ve Atatürk’ ün kurduğu Lâik Cumhuriyet ilkelerini baş tacı, edecek halk için politika üretecek yeni bir ruhun, yeni bir birlikteliğin, yeni bir aydınlığın yaratılmasına mutlak bir gereklilik vardır.
Vural AKKOL
        Toplumsal Düşünce Derneği
  Genel Sekreteri