5 Mayıs 2015 Salı

TEK ÇIKIŞ YOLU; Eğitimci – Yazar, Toplumsal Düşünce Derneği Genel Başkanı, Av. FETHİ BOLAYIR

Toplumsal Düşünce Derneği
Genel Başkanı
Av Fethi BOLAYIR
TEK ÇIKIŞ YOLU
            Atatürk’te birleşmek; Türk Milleti’nin efsaneleşmiş Milli Mücadelesi ile kazanılan kutsal zaferin sonunda kurulan, üniter yapıya dayanan, misak-ı milli ile sınırları çizilen laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelen ve yöneltilecek tehlikelere karşı insanlarımızın güç birliği, fikir birliği, ilke birliği, ideal birliği içine girerek elele, omuz omuza vermeleridir. Karanlığa karşı, aydınlığa yürümeleridir, buluşmalarıdır.
            Atatürk’te birleşmek; “Ne mutlu Türk’üm diyene!...” sözünü ırkçılık boyutunda düşünmeyip, devletimizi kuran her kimlikteki insanlarımızı “Türk vatandaşı” kabul edenlerin birlikte hareket etmeleridir. “kederde, kıvançta, tasada” bir ve beraber olmalarıdır.
            Atatürk’te birleşmek; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hıyanet edenlere karşı bir araya gelmektir. “Alevi-Sünni, Kürt-Türk, Laz-Çerkez, sağcı-solcu, ilerici-gerici” ayrıştırmasını elinin tersiyle iterek bir birliktelik meydana getirmektir.
            Atatürk’te birleşmek; yargının bağımsızlığına, egemenlerin (üstünlerin) hukukunu değil, hukukun egemenliğine ve evrenselliğine, adalet terazisinin bozulmamasına, hukuk devleti ilkelerine, kuvvetler ayrılığı (Yasam-Yürütme-Yargı) prensibine inanmaktır.
Av Fethi BOLAYIR
            Atatürk’te birleşmek; “Türk Milleti ortak kimliktir. İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kitleyiz.” söylemlerinin içeriğinde “ben, sen, o, biz, siz, onlar” yoktur, hep birlikte Türk Milleti’ni oluşturan unsurlar olduğunu beyninin ve gönlünün her noktasına kadar yerleştiren etkin bir gücü ortaya çıkarmaktır.
            Atatürk’te birleşmek; asrın en büyük lideri olan Atatürk’e, demokrasimizin vazgeçilmezi olan lâikliğe, ırk-dil-din-mezhep-renk-bölge farklılığı gözetmeksizin, vatanın ve milletin yücelmesinin lokomotifi olan Atatürk milliyetçiliğine (ulusalcılığına) karşı duranlara karşı hukuk kuralları içerisinde bir araya gelerek dik durmaktır.
            Atatürk’te birleşmek; bugün ülkemizin her köşesinde ezan sesleri yükseliyorsa, Osmanlı döneminde adeta azınlık durumunda (yani sayısı az) olan Müslüman ve Türk nüfusunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşundan bugüne kadar olan zaman dilimi içerisinde yüzde doksan dokuza ulaşmışsa ve bu başarının Atatürk aydınlığının eseri olduğuna inananların bir araya gelerek ülke yönetiminde söz sahibi olacak siyasal bir güç oluşturmaktır.
            Hangi mevki ve makamda olunursa olunsun; çalmadan, çaldırmadan, yan gelip yatmadan, “Aman bana ne!...” demeden bu yüce millete aydınlık bir gelecek hazırlamak, sorumluluk mevkiinde olan her kimse için şereftir, haysiyettir, onurdur, gururdur, namus borcudur. Bu anlayış içinde olanların Atatürk’te birleşmeleri gerekli hale gelmiştir. Ülkemizin üzerine çöken karanlığı ancak bu şekilde kovarız.
                                                                                               Eğitimci – Yazar
                                                                      Av. FETHİ BOLAYIR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder